Object structure
Title:

Zewnętrzne bariery rozwoju w cyklu życia małych i średnich przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

External Barriers to Development in Small and Medium Sized Enterprises Life Cycle

Creator:

Matejun, Marek

Subject and Keywords:

małe i średnie przedsiębiorstwa ; cykl życia organizacji ; bariery rozwoju przedsiębiorstw ; zarządzanie małą i średnią firmą

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 243-254

Abstrakt:

W procesach rozwojowych małe i średnie przedsiębiorstwa napotykają szereg ograniczeń zewnętrznych utrudniających osiągnięcie wyznaczonych celów. Próbę ich identyfikacji i dynamicznego opisu można podjąć na gruncie modeli cyklu życia organizacji. W niniejszym artykule przedstawiono identyfikację i analizę podstawowych, zewnętrznych barier rozwoju występujących w cyklu życia wybranego przedsiębiorstwa należącego do zbiorowości małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: