Object structure
Title:

Ograniczenia podejścia zasobowego w zarządzaniu strategicznym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Limitations of the Resource-Based View of Strategy

Creator:

Malewska, Kamila

Subject and Keywords:

podejście zasobowe ; zarządzanie strategiczne ; strategia przedsiębiorstwa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 224-232

Abstrakt:

Podejście zasobowe jest chronologicznie najmłodszym podejściem badawczym, które wykształciło się na gruncie zarządzania strategicznego. Liczne publikacje na ten temat oraz wyniki badań empirycznych wskazują, że podejście to nadal cieszy się znaczną popularnością ze strony zarówno teoretyków, jak i praktyków zarządzania. Po okresie, liczącego sobie blisko dwadzieścia lat, burzliwego rozwoju podejścia zasobowego i znacznej ilości przeprowadzonych w tym zakresie badań nadszedł czas refleksji i krytyki. Celem referatu jest identyfikacja i analiza teoretycznych i praktycznych "pułapek" tego podejścia, na które coraz częściej zwracają uwagę badacze.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: