Object structure
Title:

Ocena poziomu zaangażowania kadry menedżerskiej w zarządzanie strategiczne w świetle badań empirycznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Evaluation of a Management Team's Commitment Level in Strategic Management in the Light of Research

Creator:

Korpus, Joanna

Subject and Keywords:

konkurencyjność przedsiębiorstwa ; ocena poziomu zaangażowania kadry kierowniczej ; zarządzanie strategiczne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 169-179

Abstrakt:

W referacie przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących problematyki zaangażowania kierownictwa najwyższego i średniego szczebla w zarządzanie strategiczne w polskich przedsiębiorstwach. Prezentowane wyniki są częścią badań przeprowadzonych przez zespół Katedry Zarządzania Strategicznego SGH w Warszawie w ramach projektu badawczego pt.: "Warunki wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej", sponsorowanego przez MNiSzW, realizowanego w latach 2006-2008.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: