Object structure
Title:

Relacje z interesariuszami źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Stakeholder Relations : a Competitive Advantage Source

Creator:

Klimas, Patrycja ; Czakon, Wojciech

Subject and Keywords:

relacyjny ; interesariusze ; przewaga konkurencyjna ; strategia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 160-168

Abstrakt:

W literaturze obecne są dwie grupy podejść do źródeł przewagi konkurencyjnej - podejścia endogeniczne (np. kluczowe kompetencje, strategiczne zasoby) oraz egzogeniczne (np. koncepcja sektorowa Portera). Prezentowane podejście jest próbą wskazania, iż podmioty dążące do generowania trwałej przewagi konkurencyjnej mogą wykorzystać dialog z interesariuszami do osiągania przewagi konkurencyjnej. Odpowiednio ukształtowane relacje mogą bowiem być rozpatrywane jako strategiczny zasób (zgodny z kryteriami VRIO - generowana renta ekonomiczna jest tym większa, im dany zasób jest bardziej wartościowy (valuable), rzadki (rare), trudny do imitacji (inimitable) oraz lepiej osadzony w organizacji (organizational)), ale również mogą stanowić "narzędzie" służące dopasowaniu się do wymogów otoczenia - bez względu na podejście mogą zatem być źródłem przewagi konkurencyjnej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: