Object structure
Title:

Zarządzanie innowacyjne w regionie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Innovation Management in the Region

Creator:

Fic, Daniel

Subject and Keywords:

globalizacja ; zarządzanie ; region ; strategie ; innowacje

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 68-77

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę adaptacji koncepcji zarządzania drugiej generacji (2.0) G. Hamela oraz koncepcji zarządzania zaufaniem do zarządzania regionalnego. W modelu zarządzania innowacyjnego w regionie wyróżniono następujące elementy: instytucjonalna infrastruktura innowacyjna, foresight regionalny, internetowa platforma intraregionalna.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: