Object structure
Title:

Przesłanki wdrażania podejścia strategicznego do praktyki zarządzania publicznymi szkołami wyższymi

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Prerequisites for Strategic Management Implementation into Public Schools of Higher Education

Creator:

Cyfert, Szymon ; Jasiczak, Jakub ; Kochalski, Cezary

Subject and Keywords:

zarządzanie strategiczne ; wdrażanie strategii ; uczelnie publiczne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 57-67

Abstrakt:

Celem opracowania była identyfikacja i analiza przesłanek wdrażania podejścia strategicznego do praktyki zarządzania publicznymi szkołami wyższymi w Polsce. Przeprowadzone postępowanie badawcze wykazało, że kluczowymi czynnikami wpływającymi na podjęcie decyzji o inicjacji procesu zarządzania strategicznego są czynniki pochodzące z otoczenia bliższego i dalszego - wzrastająca presja konkurencyjna, zapowiadane zmiany w szkolnictwie wyższym oraz zmiany demograficzne.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: