Object structure
Title:

Bariery inicjacji procesu zarządzania strategicznego w uczelni publicznej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Barriers of Setting on Motions the Process of Strategic Management in Public Schools of Higher Education

Creator:

Cyfert, Szymon ; Jasiczak, Jakub ; Kochalski, Cezary

Subject and Keywords:

zarządzanie zmianami ; zarządzanie strategiczne ; uczelnie publiczne ; proces zarządzania strategicznego

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 48-56

Abstrakt:

Celem opracowania było rozpoznanie sytuacji w zakresie barier uruchomienia procesu zarządzania strategicznego w uczelniach publicznych w Polsce. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że główną barierą uruchomienia procesu zarządzania strategicznego w uczelniach publicznych jest opór pracowników przed zmianami. Wśród uczelni opracowujących strategię bardzo istotną barierą są ograniczone zasoby finansowe.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: