Object structure
Title:

Strategie kształtowania konkurencyjnych zasobów w badaniu polskich przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Strategies of Creating Competitive Resources - the Study of Polish Companies

Creator:

Błaszczyk, Marek

Subject and Keywords:

zasoby i umiejętności ; kompetencje ; kluczowe kompetencje ; metody tworzenia i rozwijania zasobów ; strategie zasobowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 36-47

Abstrakt:

Celem referatu jest prezentacja wyników badań empirycznych w zakresie metod tworzenia i rozwijania konkurencyjnych zasobów i umiejętności w polskich przedsiębiorstwach, które eksportują swoje produkty i usługi na rynki krajów rozwiniętych, w tym do krajów UE. W referacie przedstawiono zasobowe warunki wzrostu polskich przedsiębiorstw, które opracowano na podstawie analizy zasobowej teorii przedsiębiorstwa, oraz najważniejsze wyniki badań empirycznych w zakresie podejmowanych w przedsiębiorstwach działań tworzących konkurencyjne zasoby i umiejętności. Konfrontacja syntezy zasobowej teorii przedsiębiorstwa oraz stosowanych w przedsiębiorstwach działań rozwojowych wskazuje na relatywnie niski stopień rozwinięcia metod i narzędzi zarządzania strategicznego w obszarze kształtowania konkurencyjnych zasobów w teorii i w praktyce.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: