Object structure
Title:

Perspektywy nowych obszarów badawczych w dziedzinie zarządzania strategicznego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

New Research Areas Perspectives in Strategic Management

Creator:

Banaszyk, Piotr

Subject and Keywords:

zarządzanie strategiczne ; strategia ; badania strategii biznesowych ; ewolucja badań strategii

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 27-35

Abstrakt:

Artykuł jest poświęcony charakterystyce ewolucji i stanu wiedzy w zakresie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Składa się z dwóch części. Najpierw zreferowane są nurty badawcze podejmowane współcześnie. Następnie autor próbuje wskazać ważne kierunki badań koniecznych do podjęcia w najbliższej przyszłości.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: