Object structure
Title:

Budowa kapitału relacyjnego jako szansa rozwoju MSP

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Relational Capital Creation as a Chance for SMEs Development

Creator:

Adamik, Anna

Subject and Keywords:

współpraca przedsiębiorstw ; kapitał relacyjny ; zasoby niematerialne ; rozwój przedsiębiorstw ; rozwój MSP

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 15-26

Abstrakt:

Żyjemy w trudnym okresie zmian technologicznych, gospodarczych, społecznych. Funkcjonując w takich warunkach, muszą się także zmieniać małe i średnie przedsiębiorstwa. Muszą one wreszcie dostrzec, że toku swego rozwoju nie są pozostawione same sobie, lecz mogą, a nawet powinny korzystać ze wsparcia swych partnerów rynkowych (klientów, dostawców i innych interesariuszy). Zawiązane pomiędzy nimi bliskie, partnerskie relacje stanowią strategicznie istotny kapitał relacyjny pozwalający na sprawniejszy ich rozwój. Powinny starać się korzystać z niego jak najszybciej i jak najpełniej. W tym celu w pracy zasygnalizowano istotę tego zjawiska oraz zobrazowano je empirycznym przykładem kreowania relacji praktykowanym przez MSP regionu łódzkiego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: