Object structure
Title:

Zastosowanie języków opisu problemów optymalizacyjnych w arkuszach kalkulacyjnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

On Using Optimization Languages in Spreadsheets

Creator:

Targiel, Krzysztof

Subject and Keywords:

język opisu problemu optymalizacyjnego ; język LINGO ; optymalizacja z MS Excel

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108, s. 263-272

Abstrakt:

Obserwowane zainteresowania poszukiwaniem najlepszych rozwiązań biznesowych z wykorzystaniem metod matematycznych owocuje powstaniem bogatego oprogramowania implementującego metody badań operacyjnych. Powstał problem zapisu modelu w formie akceptowalnej przez oprogramowanie oraz sposobu wprowadzania parametrów. Pojawiły się dwie odmienne koncepcje rozwiązanie tego problemu. Zrodziło to z jednej strony pomysły wbudowania solvera w arkusz kalkulacyjny, z drugiej strony powstanie zintegrowanych środowisk do rozwiązywania takich problemów. Zauważalna jest także powszechność stosowania arkusza kalkulacyjnego jako interfejsu we wszelkich zastosowaniach biznesowych. W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania języków opisu problemów optymalizacyjnych w arkuszu kalkulacyjnym oraz zwrócono uwagę na zalety takiego podejścia.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108 ; Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: