Object structure
Title:

Propozycja opisu niepewności w ramach metod DEA i FDH

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Proposal of the Uncertainty Description Using the DEA and FDH Methods

Creator:

Prędki, Artur

Subject and Keywords:

metoda DEA ; metoda FDH ; estymacja nieparametryczna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108, s. 207-218

Abstrakt:

Referat jest wstępną próbą modelowania i analizy niepewności na gruncie metody DEA. Jest to jedno z możliwych rozszerzeń DEA o kierunku stochastycznym. Wspomniana niepewność dotyczy zarówno zebranych danych, jak i wartości miar efektywności technicznej obliczanych na podstawie tych właśnie danych. Zdefiniowano model statystyczny, dzięki czemu możliwe stanie się zdefiniowanie pewnych estymatorów nieparametrycznych miary efektywności technicznej. Podano własności tych estymatorów oraz ilustrujący przykład empiryczny oparty na danych rzeczywistych z polskiego sektora energetycznego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108 ; Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: