Object structure
Title:

Zastosowanie modelu logitowego do prognozowania kryzysów giełdowych na przykładzie New York Stock Exchange

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Application of Logit Model in Stock Exchange Crisis Forecasting on the Example of the New York Stock Exchange

Creator:

Plich, Anna

Subject and Keywords:

modele logitowe ; giełda papierów wartościowych ; prognozy ostrzegawcze

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108, s. 199-206

Abstrakt:

Kryzys giełdowy jest przykładem zmiennej jakościowej, która może zostać przekształcona w zmienną ilościową. W takiej sytuacji przyjmuje ona dwie wartości. Aby modelować taką zmienną, należy użyć modelu binarnego wyboru i dobrać odpowiednią transformację (np. przekształcenie logitowe), która pozwoli na estymację parametrów modelu. W artykule zaprezentowano zastosowanie modelu logitowego do opisu i prognozowania sytuacji na New York Stock Exchange. W przeprowadzonym badaniu porównano prognozy wykorzystujące dwa alternatywne podejścia.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108 ; Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: