Object structure
Title:

Ocena ofert negocjacyjnych za pomocą metody PROMETHEE

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Scoring Negotiation Offers with PROMETHEE

Creator:

Nowak, Maciej ; Wachowicz, Tomasz

Subject and Keywords:

negocjacje ; metoda PROMETHEE ; system scoringowy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108, s. 177-189

Abstrakt:

W obliczu intensywnie rozwijających się nowoczesnych technologii informatycznych oraz gospodarki sieciowej w procesach negocjacji coraz częściej wykorzystuje się komputerowe systemy wspomagania negocjacji oraz systemy negocjacji elektronicznych. Podstawą działania takich systemów są odpowiednio skonstruowane modele formalne negocjacji. W niniejszej pracy zaprezentowano koncepcję tworzenia systemu oceny ofert negocjacyjnych za pomocą metody PROMETHEE. Zaletą tej metody jest to, iż wymaga od negocjatora jedynie określenia istotności kryteriów oceny (kwestii negocjacyjnych) oraz zdefiniowania pewnych progów wartości realizacji każdej kwestii. Przedstawiono również przykład wykorzystania metody PROMETHEE do wspomagania negocjacji między inwestorem a deweloperem.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108 ; Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: