Object structure
Title:

Czynniki determinujące wielkość ośrodka akademickiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Determinants of the Academic Centre's Size

Creator:

Maciuk, Arkadiusz

Subject and Keywords:

analiza zależności ; analiza przestrzenna ; wielkość ośrodków akademickich

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108, s. 159-168

Abstrakt:

Przez ośrodek akademicki rozumie się zbiór uczelni wyższych działających na terenie powiatu, potencjał demograficzny to liczba ludności mieszkająca w jego pobliżu, a ranga ośrodka to odpowiednio liczba uczących się studentów lub pracowników naukowych zatrudnionych w ośrodku akademickim. Artykuł poświęcono analizie zależności pomiędzy tak rozumianym potencjałem demograficznym ośrodka akademickiego a jego rangą. Analiza ta odbywa się drogą badania pewnych istniejących modeli i konstrukcji nowych, uwzględniających czynnik przestrzenny, jakim jest rozmieszczenie ludności i uczelni wyższych na terenie Polski.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108 ; Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: