Object structure
Title:

Optymalizacja preferencji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Optimalisation of Preferences

Creator:

Łyko, Janusz

Subject and Keywords:

modelowanie preferencji ; indeks preferencji ; optymalizacja preferencji w sensie Condorceta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108, s. 153-158

Abstrakt:

Głównym problemem teorii grupowego wyboru jest przekształcenie indywidualnych opinii wyborców w decyzję grupową. Decyzja grupowa ma oczywiście w najlepszy sposób uwzględnić indywidualne opinie. Okazuje się, że nie ma uniwersalnego kryterium najlepszej reprezentacji indywidualnych sądów. Treścią artykułu są rozważania dotyczące optymalizacji preferencji grupowej w sensie Condorceta. Z jednej strony poszukuje się najbardziej zgodnej preferencji, co prowadzi do braku jednoznaczności rozwiązania, z drugiej - relacji maksymalnej zgodności, która nie zawsze jest preferencją. Można podać warunki, w których te dwie metody prowadzą do jednakowego rozstrzygnięcia.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108 ; Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: