Object structure
Title:

Planowanie przewozów w warunkach strefowego systemu rozliczeń

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Transportation Service Planning in the Zone Tariff System

Creator:

Hanczar, Paweł

Subject and Keywords:

dystrybucja ; modele optymalizacyjne ; strefowy system rozliczania kosztów dostaw

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108, s. 92-100

Abstrakt:

W referacie rozważono problemy planowania transportu zewnętrznego w sytuacji stosowania strefowego systemu rozliczania kosztów. W pierwszej części artykułu został zaprezentowany sposób rozliczania kosztów transportu bazujący na liczbie i strefach zaopatrywanych odbiorców. Następnie przeanalizowano możliwości rozwiązania tego zagadnienia wykorzystujące metody programowania liniowego, a także podejście przybliżone. Referat kończy prezentacja planu dostaw minimalizującego koszty uzyskanego przy zastosowaniu opracowanych algorytmów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108 ; Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: