Object structure
Title:

Badanie zależności wybranych kryteriów oceny inwestycji w akcje

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Research on Relationships between Selected Criteria of Shares Investment Valuation

Creator:

Dudzińska-Baryła, Renata

Subject and Keywords:

teoria portfelowa ; teoria perspektyw ; Giełda Papierów Wartościowych ; kryteria oceny akcji

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108, s. 39-51

Abstrakt:

Badania empiryczne (m.in. paradoksy Allais'go i Ellsberga) pokazują, że teoria oczekiwanej użyteczności nie jest najlepszym narzędziem do oceny postępowania decydentów w warunkach ryzyka i niepewności. Przeprowadzane eksperymenty spowodowały rozwój teorii deskryptywnych, które są w stanie opisać rzeczywiste działania decydentów. Jedną z nich jest teoria perspektyw lub jej wersja kumulacyjna autorstwa Kahnemana i Tverskyego. Według jej zasad decydenci oceniają losowe wybory względem pewnego punktu odniesienia (status quo), inaczej traktując odchylenia in plus (zyski) i odchylenia in minus (straty). Zauważono także awersję do strat, gdyż bardziej boli strata niż cieszy zysk o tej samej wielkości bezwzględnej. W pracy podjęto próbę zbadania wpływu zmian punktu referencyjnego na współczynnik charakteryzujący awersję do strat.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108 ; Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: