Object structure
Title:

Wspomagające działania nauczycieli i rodziców na rzecz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Group publication title:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona

Title in english:

Parental struggles and successes of families with children with special educational needs (SEN)

Creator:

Grelowska, Wanda

Contributor:

Kowal-Orczykowska, Anna. Redakcja

Subject and Keywords:

podmiotowość ; specjalne potrzeby edukacyjne ; idea integracji ; placówki integracyjne i terapeutyczne ; subjectivity ; special educational needs ; the idea of integration ; integration and therapeutic facilities

Description:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona, nr 45(4)/2022, s. 13-22

Abstrakt:

Celem opracowania jest poszukiwanie środków zaradczych w obliczu trudności i niepowodzeń w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE). W materiale zamieszczono przegląd relacji z doświadczeń rodziców dzieci ze SPE. Dokonano próby usystematyzowania zalet i wad nauczania integracyjnego, odnosząc się do opinii rodziców i nauczycieli. Materiał został także uzupełniony o przegląd wypowiedzi nauczycieli. Efektem dotychczas przeprowadzonych analiz oraz badań własnych są postulaty skierowane do rodziców i nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem podmiotowości ucznia.

Publisher:

Wydawnictwo Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Place of publication:

Legnica

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.5604/01.3001.0016.3345

Language:

pol

Relation:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona ; Zeszyty Naukowe Collegium Witelona, nr 45(4)/2022 ; Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

×

Citation

Citation style: