Object structure
Title:

Cechy osobowościowe oraz zachowania charakterystyczne dla kobiet i mężczyzn na stanowiskach przywódczych. Wpływ inteligencji emocjonalnej na styl zarządzania menedżerów

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

Personality Traits and Behaviors Characteristic of Women and Men in Leadership Positions. The Influence of Emotional Intelligence on the Management Styles of Managers

Creator:

Dębicka, Dominika

Contributor:

Sołoducho-Pelc, Letycja. Redakcja ; Radomska, Joanna. Redakcja ; Witek-Crabb, Anna. Redakcja

Subject and Keywords:

przywództwo ; kobiecy i męski styl przywództwa ; lider ; inteligencja emocjonalna ; leadership ; female and male leadership styles ; leader ; emotional intelligence

Description:

s. 9-23

Abstrakt:

Kobiecy i męski styl przywództwa są przedmiotem dyskusji wśród naukowców i praktyków biznesu od wielu lat. Jednak w XXI wieku różnice pomiędzy menedżerami różnej płci stanowią ważny kierunek badań ze względu na potrzebę niwelowania schematów myślowych wpływających na trudną (niesprawiedliwą) sytuację kobiet na rynku pracy. Celem artykułu jest wskazanie cech, jakie charakteryzują mężczyzn i kobiety na stanowiskach przywódczych, oraz pogłębienie wiedzy na temat roli inteligencji emocjonalnej w pracy menedżera. W procesie badawczym wykorzystane zostały metody, takie jak przegląd literatury, analiza raportów opracowanych przez firmy konsultingowe oraz sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Ostatecznie w ramach własnych badań empirycznych nie został odkryty wyraźny, zgodny z teoretyczną klasyfikacją styl przywództwa, który można jednoznacznie przypisać kobietom lub mężczyznom. Wyniki nie są zgodne z powszechnymi opiniami na temat zachowań kobiet i mężczyzn menedżerów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.33.6.01

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2023 ; Nowe trendy w zarządzaniu

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: