Object structure
Title:

Zastosowanie modeli potęgowo-wykładniczych w badaniach zróżnicowania preferencji konsumpcyjnych w relacji miasto-wieś

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Application of Power-Exponential Models in the Analysis of Differences in Consumption Preferences on the Basis of Urban : Rural Relations

Creator:

Kurzawa, Izabela ; Wysocki, Feliks

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 561-569

Abstrakt:

Celem pracy jest zastosowanie modeli potęgowo-wykładniczych w badaniach zróżnicowania preferencji konsumpcyjnych dotyczących wybranych artykułów żywnościowych i nieżywnościowych w relacji miasto-wieś na podstawie badania indywidualnych budżetów gospodarstw domowych w Polsce w 2006 r. Na podstawie oszacowanych modeli zauważono, że istotne jest zróżnicowanie preferencji konsumpcji artykułów żywnościowych, nieżywnościowych i usług w zależności od klasy miejscowości zamieszkania. Im mniejsza jest miejscowość, tym relatywnie większe są wydatki na mąkę, mięso, mleko, jaja, masło, ziemniaki i cukier, a mniejsze na jogurty, sery, owoce, soki owocowe i wody mineralne. Wysokie współczynniki skłonności do wydatków mieszkańców dużych miast charakterystyczne były również dla artykułów nieżywnościowych i usług.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: