Object structure
Title:

Efektywność inwestycji funduszy inwestycyjnych w okresie hossy i bessy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Effectiveness of Mutual Equity Funds in Times of Bull and Bear Market

Creator:

Pietrzyk, Radosław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 552-560

Abstrakt:

Celem artykułu jest sprawdzenie możliwości wykorzystania modeli market timing do analizy efektywności inwestycji polskich funduszy inwestycyjnych. Modele te pozwalają na ocenę, czy zarządzający dostosowują swoją strategię, przez zmianę poziomu podejmowanego ryzyka, w okresach wzrostów i spadków na giełdach. Taka analiza może być uzupełnieniem dla miar efektywności uwzględniających ryzyko. W pracy zostały wykorzystane dwa modele: Treynora-Mazuya oraz Henrikssona-Mer-tona. Zaprezentowane metody zostały poddane weryfikacji statystycznej, aby ocenić, czy fundusze zmieniają swoje strategie w okresach hossy i bessy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: