Object structure
Title:

Porównanie i ocena wybranych metod klasyfikacji kredytów indywidualnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Comparison and Evaluation of Selected Methods of Individual Credit Classification

Creator:

Chrzanowska, Mariola

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 501-507

Abstrakt:

W opracowaniu przedstawiono wyniki klasyfikacji kredytów przeprowadzonej na podstawie danych rzeczywistych uzyskanych w pewnym banku. Do badań wykorzystano modele klasyfikacyjne skonstruowane na bazie zagregowanych drzew decyzyjnych oraz sztucznych sieci neuronowych. Eksperyment przeprowadzono w pięciu seriach dla każdej z wykorzystanych metod. Dla każdej z serii wylosowano zbiór, który następnie podzielono na 10 części. Zbiór testowy stanowił kolejne 10% badanego zbioru. Celem artykułu jest porównanie efektywności wykorzystanych metod w przypadku, gdy struktura zbioru testowego jest zmienna w każdym etapie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: