Object structure
Title:

Zgodność rankingów jednostek sektora edukacji uzyskanych za pomocą metody obwiedni danych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Constancy of Education Sector Units Rankings in Data Envelopment Analysis (DEA)

Creator:

Chodakowska, Ewa ; Komuda, Marta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 492-500

Abstrakt:

W artykule zbadano zgodność rankingów uzyskanych za pomocą metody obwiedni danych (DEA). Na podstawie eksperymentu, którego podstawą było badanie uporządkowania białostockich gimnazjów, można powiedzieć, że trafna ocena względnej efektywności szkół metodą DEA zależy w dużym stopniu od poprawnego doboru zmiennych i właściwego wyboru modelu. Problem negatywnego wpływu złej specyfikacji modelu na indywidualne wartości efektywności poszczególnych jednostek jest bardziej istotny w przypadku pominięcia istotnej zmiennej niż uwzględnienia zmiennej nadmiarowej. Metoda DEA wykazała wysoką odporność na różną skalę wielkości czy wprowadzanie informacji skorelowanych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: