Object structure
Title:

Dyskryminujące własności wskaźników finansowych w analizie efektu sektorowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Discriminative Properties of Financial Ratios in Industry Effect Analysis

Creator:

Mazurkiewcz, Arkadiusz ; Sarnowski, Krzysztof

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 483-491

Abstrakt:

Istotne znaczenie wskaźników finansowych w praktyce gospodarczej powoduje, że są one poddawane analizom w różnych zakresach. W artykule przeprowadzono analizę dyskryminującą w zakresie wyodrębniania efektu sektorowego. Uzyskane wyniki pozwoliły określić, które wskaźniki różnicowały sektory w latach 2004-2007.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: