Object structure
Title:

Struktura wymiany handlowej a poziom konkurencyjności eksportu krajów UE

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Structure of Trade and the Level of Export Competitiveness in the EU Countries

Creator:

Salamaga, Marcin

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 473-482

Abstrakt:

Międzynarodowa wymiana handlowa jest ważnym elementem rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej. Problematyka z nią związana wydaje się szczególnie interesująca ze względu na ciągłe poszerzanie UE o nowe państwa, co sprzyja zmianom kierunków i natężenia handlu pomiędzy krajami członkowskimi UE. Głównym celem artykułu jest porównanie struktury towarowej i przestrzennej eksportu oraz importu krajów UE. Wykorzystując taksonomiczne metody analizy danych, dokonano grupowania państw członkowskich UE ze względu na podobieństwo struktury wartości eksportu na warunkach FOB (Free On Board klauzula międzynarodowych reguł handlu, w myśl której sprzedający ponosi koszty załadunku towarów na statek, a ryzyko zostaje przeniesione na kupującego w momencie, kiedy towary przekroczą burtę statku).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: