Object structure
Title:

Analiza czynnikowa i teoria reakcji na pozycję w modelach cechy latentnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Factor Analysis and Item Response Theory in Latent Trait Models

Creator:

Sztemberg-Lewandowska, Mirosława

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 351-359

Abstrakt:

Konfirmacyjna analiza czynnikowa i teoria reakcji na pozycję należą do modeli cechy latentnej. Modele IRT służą do estymacji parametrów, które reprezentują ukryte zdolności, umiejętności respondentów. Analiza czynnikowa służy do wykrywania optymalnej grupy czynników głównych, tłumaczących korelację między zmiennymi obserwowalnymi. W konfirmacyjnej analizie czynnikowej dla zmiennych niemetrycznych wykorzystuje się korelacje polichoryczne lub tetrachoryczne dla zmiennych dychotomicznych. Jednocześnie taka analiza wymaga zastosowania innej metody estymacji parametrów modelu metody diagonalnie ważonych najmniejszych kwadratów. Zaprezentowano badanie mające wyodrębnić czynniki mające decydujący wpływ na popularność wybranych czekolad. Ważnym aspektem była analiza trudności oceny przez respondentów zmiennych opisujących czekolady.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: