Object structure
Title:

Próba wykorzystania podejścia wielomodelowego w klasyfikacji jednostek samorządowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Application of a Multi-Model Approach in Classification of Administrative Units

Creator:

Batóg, Jacek

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 344-350

Abstrakt:

W artykule podjęta została próba zweryfikowania hipotezy o uzyskiwaniu zadowalających efektów procesu agregacji modeli dyskryminacyjnych w przypadku bardzo małej liczebności prób uczących. Poszczególne modele bazowe budowane były przez rzutowanie na podprzestrzenie zmiennych objaśniających. W procesie agregacji zastosowana została architektura równoległa procesu agregacji wykorzystująca macierz wektorów prawdopodobieństw a posteriori i łączenie wyników predykcji za pomocą metody sumy. Rozważania teoretyczne zobrazowane zostały analizą porównawczą błędów predykcji uzyskiwanych w klasyfikacji jednostek samorządu terytorialnego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: