Object structure
Title:

Wyodrębnianie reguł klasyfikacyjnych z modelu dyskryminacyjnego budowanego metodą wektorów nośnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Rules Extraction from Support Vector Machines Using Classification Trees

Creator:

Trzęsiok, Michał

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 316-324

Abstrakt:

Metoda wektorów nośnych (SVM) jest jedną z najdokładniejszych metod dyskryminacji. Istotną barierą dla zwiększenia zakresu zastosowań metody SVM jest to, że otrzymywany model jest bardzo słabo interpretowalny. W celu wyodrębnienia reguł klasyfikacyjnych, według których metoda decyduje o wskazaniu przynależności do klasy, można wykorzystać modele drzew klasyfikacyjnych, których wyniki są łatwe w interpretacji. W artykule zaproponowano procedurę wyodrębniania reguł z modeli SVM i zilustrowano ją na danych rzeczywistych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: