Object structure
Title:

Zastosowanie samouczącej się sieci neuronowej typu SOM w analizie koszykowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Application of Neural Network Self Organizing Map (SOM) in Market Basket Analysis

Creator:

Migdał-Najman, Kamila

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 305-315

Abstrakt:

Analiza koszykowa jest metodą identyfikacji kombinacji produktów nabywanych razem. Pozwala na wykrywanie powtarzających się, ukrytych powiązań w postaci prostych reguł asocjacyjnych. Jest podstawowym narzędziem analitycznym stosowanym w marketingu detalicznym pomocnym w podejmowaniu wiciu decyzji biznesowych. W artykule zaprezentowano możliwości samouczącej się sieci neuronowej typu SOM w poszukiwaniu wzorców zakupowych klientów i podjęto nad nimi dyskusję. Na szczególną uwagę zasługuje również metoda wizualizacji decyzji zakupowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: