Object structure
Title:

Klasyfikacja systemów emerytalnych krajów UE i EFTA

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Classification of Pension Systems of the EU and EFTA Countries

Creator:

Mikulec, Artur

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 276-285

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano wyniki klasyfikacji efektywności systemów emerytalnych z wykorzystaniem danych statystyki publicznej dla 27 krajów UE i EFTA w latach 2005-2006. Omówiono rezultaty różnych metod analizy skupień, tj. aglomeracyjnych, k-średnich, k-medoidów (РАМ), podejmując próbę wyboru właściwej klasyfikacji systemów emerytalnych. Przedstawiono pozycję polskiego systemu emerytalnego na tle innych analizowanych krajów oraz grupy systemów podobnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: