Object structure
Title:

Rozmyta klasyfikacja k-średnich dla danych symbolicznych interwałowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Fuzzy c-Means Clustering for Symbolic Data

Creator:

Pełka, Marcin

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 190-196

Abstrakt:

Artykuł przedstawia adaptacyjną i nieadaptacyjną klasyfikację k-średnich dla danych symbolicznych. Obydwie te metody znajdują zastosowanie wyłącznie dla interwałowych zmiennych symbolicznych. W artykule przedstawiono także typy zmiennych symbolicznych.W części empirycznej zastosowano nieadaptacyjną klasyfikację A-średnich dla przykładowych danych symbolicznych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: