Object structure
Title:

Wykorzystanie metody majoryzacji funkcji dopasowania w modelach różnic indywidualnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Application of Majorization Algorithm for Badness-of-Fit Measure in Individual Differences Models

Creator:

Zaborski, Artur

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 181-189

Abstrakt:

Majoryzacja jest metodą o charakterze iteracyjnym aproksymującą minimalne wartości funkcji STRESS. Celem artykułu jest prezentacja metodologii skalowania różnic indywidualnych za pomocą metody majoryzacji. Podejście to nosi nazwę SMACOF i jest realizowane w środowisku R. Na zakończenie zaprezentowano przykład, w którym wykorzystano funkcję smacof IndDiff pakietu smacof.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: