Object structure
Title:

Perspektywy integracji europejskiej w kontekście obecnego kryzysu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Perspective of European Integration in the Context of Contemporary Crisis

Creator:

Swadźba, Stanisław

Subject and Keywords:

integracja europejska ; rozszerzanie integracji ; pogłębianie integracji

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 721-730

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wpływu obecnego kryzysu na integrację europejską. Autor pokazuje specyficzne cechy współczesnego kryzysu. Następnie przedstawia jego prawdopodobny wpływ na europejską integrację, zarówno na proces rozszerzenia (zwiększenia liczby krajów członkowskich), jak i jej pogłębiania (osiągania wyższego stopnia integracji). Główne wnioski zostały zawarte w ostatniej części artykułu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: