Object structure
Title:

Znaczenie zmian kursów walutowych w warunkach globalnej recesji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Importance of Exchange Rates in the Global Recession Conditions

Creator:

Staszczak, Dariusz Eligiusz

Subject and Keywords:

kursy walutowe ; konkurencyjność cenowa ; globalna recesja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 703-711

Abstrakt:

Artykuł podkreśla znaczenie zmian kursów walutowych dla konkurencyjności cenowej, która staje się ważniejsza w warunkach globalnej recesji. Jest to związane ze spadkiem popytu, który jest spowodowany wzrostem bezrobocia. Dlatego więcej osób poszukuje relatywnie tanich towarów. Słabsza waluta jest pomocna dla eksporterów, ponieważ ich produkty są zwykle tańsze niż towary wyprodukowane w krajach o relatywnie silniejszych walutach. Zmiany kursów walutowych mają duży wpływ na saldo bilansu handlu zagranicznego i bilansu obrotów bieżących poszczególnych krajów. Autor podkreśla, że większość krajów preferuje posiadanie relatywnie słabych walut podczas recesji. Jednak szybka dewaluacja waluty także nie jest korzystna, z powodu spadku jej znaczenia w skali globalnej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: