Object structure
Title:

Rola sektora ICT w gospodarce polskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Role of ICT Sector in Polish Economy

Creator:

Olczyk, Magdalena

Subject and Keywords:

ICT ; technologie infomracyjno-komunikacyjne ; dyfuzja ICT ; społeczeństwo informacyjne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 496-512

Abstrakt:

Sektor ICT ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia produktywności oraz pobudzenia innowacji w wielu krajach. Dla krajów transformujących się, takich jak Polska, rozwój sektora ICT jest warunkiem koniecznym do szybszego niwelowania różnic w poziomie i tempie rozwoju gospodarczego między najlepiej rozwiniętymi krajami a krajami rozwijającymi się (transformującym się). Celem niniejszego artykułu jest analiza stanu sektora ICT w Polsce, zarówno sfery produkcji i handlu, jak i rozprzestrzeniania się ICT w polskiej gospodarce. Korzystając z wielu baz danych, raportów, autorka starała się zidentyfikować słabości i mocne strony polskiego sektora ICT.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: