Object structure
Title:

Źródła finansowania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wiejskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Sources of Financing Business Activities of Rural Entrepreneurs

Creator:

Miś, Teresa

Subject and Keywords:

źródła finansowania ; przedsiębiorstwa ; obszary wiejskie ; fundusze UE

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 447-458

Abstrakt:

W opracowaniu przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2009 r. wśród przedsiębiorców wiejskich w regionie południowo-wschodniej Polski. Ich celem było ukazanie najważniejszych źródeł finansowania podejmowanej przez mieszkańców wsi pozarolniczej działalności gospodarczej. Z badań wynika, że na uruchomienie działalności gospodarczej przedsiębiorcy wiejscy wydają głównie własne oszczędności oraz korzystają z kredytów bankowych. Tylko niespełna co dziesiąty badany, zakładając własną firmę, ubiegał się o środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej. Jest to duże wyzwanie dla otoczenia instytucjonalnego, które powinno w maksymalnym stopniu zachęcić i pomóc mieszkańcom wsi w podejmowaniu działań przedsiębiorczych i pozyskać w tym celu jak najwięcej środków finansowych dostępnych w okresie programowania 2007-2013.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: