Object structure
Title:

Regulacyjna ocena działalności zakładów ubezpieczeń : elementy zwiększające zakres i dostęp do informacji w ramach Solvency II

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Regulatory Evaluation of Insurance Companies' Functioning : Elements Extending the Scope and Access to Information within the Framework of Solvency II

Creator:

Kurek, Robert

Subject and Keywords:

Solvency II ; informacja dla nadzoru ; publiczne ujawnianie informacji

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 338-351

Abstrakt:

Podejmowane od lat działania na forum UE w ramach sektora finansowego i nie tylko dzięki regulatorom rynków umożliwiły poprawę dostępu do informacji. Działania doprecyzowujące w obrębie sektora ubezpieczeniowego to III filar Solvency II - zwiększone obowiązki informacyjne na potrzeby nadzoru i dyscyplina rynkowa. Dzięki nim organy nadzorcze i uczestnicy rynku będą otrzymywać od zakładów ubezpieczeń obszerne informacje o zakresie działania, profilu ryzyka, procesach zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej. Przejrzystość procedur, standaryzacja metod raportowania, większa transparentność informacji, a także ujawnianie informacji dodatkowej to elementy zwiększające zakres informacji, jak i ułatwiające dostęp do niej, dające podstawy umożliwiające regulacyjną ocenę działalności zakładów ubezpieczeń.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: