Object structure
Title:

Klasyfikacja bezrobotnych ze względu na wartości ilorazu szans podjęcia zatrudnienia przy zastosowaniu modelu logitowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Logit Model Classification of the Unemployed According to Their Employment Odds

Creator:

Markowicz, Iwona ; Stolarz, Beata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 126-133

Abstrakt:

Celem artykułu jest klasyfikacja bezrobotnych do grup o podobnym ilorazie szans podjęcia zatrudnienia, której podstawą był model logitowy. Autorki przeprowadziły grupowanie według cech bezrobotnych, odmienne od stosowanego przez urzędy pracy. Proponowane w opracowaniach statystycznych grupy według wieku czy wykształcenia mogą być niejednorodne ze względu na przyczyny wyrejestrowania z urzędu. Zbadano bezrobotnych wyrejestrowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie w 2008 r. (n = 19 768). W artykule zastosowano rzadko stosowane kodowanie zmiennej objaśniającej -1; 1, które umożliwia porównanie szans analizowanych podgrup z szansą średnią dla grupy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: