Object structure
Title:

Porównanie klasyfikacji funduszy inwestycyjnych opartych na deklaracjach oraz na osiąganych wynikach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Comparison of Declaration-Based Classification of Investment Funds with Classification Based on Performance

Creator:

Mazurkiewicz, Arkadiusz ; Sarnowski, Krzysztof

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 99-106

Abstrakt:

W artykule dokonano porównania wyników klasyfikacji funduszy inwestycyjnych opartych na deklaracjach z klasyfikacją uzyskaną za pomocą analizy skupień. Ponadto oceniono wpływ stanu koniunktury panującej na rynku finansowym na wyniki klasyfikacji funduszy. Utworzona za pomocą analizy skupień klasyfikacja funduszy różni się nieco od klasyfikacji opartej na deklaracjach. Zaobserwowano także większe zróżnicowanie utworzonych klas w okresie bessy niż hossy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: