Object structure
Title:

Wykorzystanie syntetycznego miernika taksonomicznego do oceny stopnia nieefektywności informacyjnej w formie słabej polskiego rynku giełdowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Application of Synthetic Taxonomic Measure to Evaluation of the Inefficiency in the Weak form of the Polish Capital Market

Creator:

Matuszewska-Janica, Aleksandra

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 90-98

Abstrakt:

Celem badania była próba określenia stopnia nieefektywności informacyjnej poszczególnych części i sektorów polskiego rynku giełdowego. Wykorzystano znane testy pozwalające ocenić występowanie efektywności rynku w formie słabej. Na tej podstawie zbudowano syntetyczny miernik taksonomiczny i utworzono ranking analizowanych segmentów rynku, wskazując na najbardziej i najmniej nieefektywne. Zmiennymi diagnostycznymi były wyniki testów wykorzystywanych do weryfikacji słabej formy hipotezy o efektywności informacyjnej rynku w postaci wartości prawdopodobieństwa odrzucenia hipotez zerowych (p-value) oraz wartości statystyk testowych. Analizę przeprowadzono dla danych dziennych z okresu styczeń 2000-marzec 2009.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: