Object structure
Title:

Uwarunkowania efektywności zarządzania gminą na przykładzie gmin Mazowsza

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Determinants of Efficient Public Management in Communes on the Example of Mazowsze Region

Creator:

Górniak, Remigiusz

Subject and Keywords:

zarządzanie publiczne ; NPM ; public governance

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 205-219

Abstrakt:

Celem referatu jest określenie, czy i w jakim stopniu zastosowanie instrumentów nowego zarządzania publicznego (NPM) i public governance przyczynia się do istotnego wzrostu skuteczności i efektywności zarządzania publicznego w polskich gminach. Autor referatu w pierwszej kolejności opisuje proces ewolucji paradygmatu zarządzania publicznego, zwracając uwagę na rolę NPM i public governance w kształtowaniu nowoczesnych modeli zarządzania w sektorze publicznym. W następnej kolejności, określając podstawowe uwarunkowania efektywnego zarządzania w gminach Mazowsza, autor stawia tezę, że kompleksowe zastosowanie metod nowego zarządzania publicznego i public governance nie jest decydującym czynnikiem wpływającym na poprawę skuteczności zarządzania publicznego w polskich gminach.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: