Object structure
Title:

Problemy kształtowania się równowagi na rynku cukru

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Problems of the Equilibrium on the Sugar Market

Creator:

Budzyńska, Anna

Subject and Keywords:

rynek cukru ; popyt ; podaż ; równowaga rynkowa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 71-82

Abstrakt:

Na rynku cukru występuje przewaga podaży nad popytem. Rynek ten funkcjonuje na podstawie przepisów regulujących wielkość podaży. Wprowadzona reforma rynku cukru ma doprowadzić do zmniejszenia wolumenu jego produkcji i dostosować go do wielkości popytu. Celem opracowania jest wykazanie nieskuteczności prowadzonej polityki ograniczania podaży i ukazanie konieczności rozpoczęcia zarządzania popytem na cukier.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: