Object structure
Title:

Zastosowanie Time-Driven Activity-Based Costing na przykładzie przedsiębiorstwa X

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Application of a Time-Driven Activity-Based Costing on the Example of a Company X

Creator:

Wroński, Paweł

Subject and Keywords:

rachunek kosztów ; Time-Driven Activity-Based Costing ; wdrożenie ; rachunek kosztów sterowany czasem ; krzywa wieloryba

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 557-568

Abstrakt:

Ewidencja kosztów w małych I średnich przedsiębiorstwach zwykle nie odpowiada potrzebom zarządczym, a prowadzona według tradycyjnych systemów rachunku kosztów nie stanowi już dobrej podstawy podejmowanych decyzji. Artykuł wskazuje, że zastosowanie w takich przedsiębiorstwach analizy opartej na rachunku kosztów działań, bazującym na czasie, może pokazać potencjał aktualnie tkwiący w zaangażowanych zasobach, niewykorzystane zdolności produkcyjne, a więc miejsca oszczędności kosztów. Studium przypadku potwierdza też występowanie profilu kontrahenta rentownego i nierentownego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: