Object structure
Title:

System planowania, kontroli oraz raportowania kosztów promocji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

System of Planning, Control and Reporting of Promotion Costs

Creator:

Targowicz, Marta

Subject and Keywords:

koszty promocji ; koszty uznaniowe ; elastyczne budżetowanie ; koszty działań ; nośniki kosztów

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 530-537

Abstrakt:

System planowania i kontroli kosztów promocji wymaga określenia natury i tożsamości kosztów promocji, które można klasyfikować w zależności od interpretacji samego pojęcia promocji. Często określane są one jako koszty reklamy, reprezentacji, części działań marketingowych. Niezależnie od powyższego ujęcia - zdaniem autorki referatu - całkowite koszty promocji to koszty złożonego procesu, obejmującego: przeprowadzenie badań rynkowych, opracowanie strategii promocyjnej i etap właściwy - realizację projektów z użyciem różnych środków promocji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: