Object structure
Title:

Hybrydowe rachunki kosztów w kreowaniu informacji na potrzeby zarządzania kosztami

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Hybrid Cost Accounting in the Creation of Information for Cost Management

Creator:

Szydełko, Alfred

Subject and Keywords:

rachunek kosztów ; zarządzanie kosztami ; hybrydowy rachunek kosztów

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 501-511

Abstrakt:

W literaturze przedmiotu zamiennie używa się określeń "zintegrowany" i "hybrydowy" dla oznaczenia identycznych systemów rachunku kosztów. W opracowaniu tym wyraźnie je rozróżniono, tworząc pojęcie hybrydowych systemów rachunku kosztów, wyznaczając ich cele , zadania i korzyści, jakie można uzyskać poprzez procesy hybrydyzacji w rachunku kosztów. W związku z tym dokonano weryfikacji modelu ewolucji systemów rachunku kosztów Kaplana i Coopera.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: