Object structure
Title:

Wskaźniki działalności proekologicznej w ramach strategicznej karty wyników

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Pro-ecological Activity Rates in the Strategic Balanced Scorecard

Creator:

Szczypa, Piotr

Subject and Keywords:

strategiczna karta wyników ; działalność proekologiczna ; system wskaźników

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 493-500

Abstrakt:

Współcześnie w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstwa poszukują różnych rozwiązań. Dotyczy to także przewagi informacyjnej oraz uwypuklania tak istotnych obecnie aspektów, jak działalność w zakresie ochrony środowiska. Jednym z narzędzi, które może wspomóc przełożyć strategie ekologiczne przedsiębiorstwa na język konkretnych zadań i miar, jest strategiczna karta wyników. Celem opracowania jest wskazanie w niej miejsca i roli ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników działalności proekologicznej przedsiębiorstw.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: