Object structure
Title:

Cele i miary Balanced Scorecard w małych przedsiębiorstwach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Objectives and Measures of Balanced Scorecard in Small Enterprises

Creator:

Siemionek, Małgorzata ; Kujawa, Anna

Subject and Keywords:

balanced scorecard ; cele BSC ; miary BSC ; małe przedsiębiorstwo

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 475-484

Abstrakt:

W opracowaniu przedstawiono podejście do celów i miar Balanced Scorecard w małych przedsiębiorstwach. W pierwszej części omówiono charakterystykę małego przedsiębiorstwa i przedstawiono sposoby zarządzania nim. Następnie ukazano zastosowanie Balanced Scorecard, podając jej cele oraz mierniki finansowe i niefinansowe. Ostatecznie podsumowano cele i miary BSC z różnych perspektyw.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: