Object structure
Title:

Integracja rachunku kosztów docelowych ze zrównoważoną kartą wyników

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Integrating Target Costing and the Balanced Scorecard

Creator:

Ossowski, Marek ; Zackiewicz, Beata

Subject and Keywords:

target costing ; balanced scorecard ; rachunek kosztów docelowych ; zrównoważona karta wyników

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 443-457

Abstrakt:

Niniejszy artykuł wskazuje na korzyści integracji dwóch koncepcji zarządzania strategicznego: rachunku kosztów docelowych (Target Costing) i zrównoważonej karty wyników (Balanced Scorecard). W szczególności podano przykładowe mierniki do wykorzystania w ramach czterech podstawowych perspektyw BSC, wspomagających zarządzanie kosztami i zyskiem nowego produktu poprzez rachunek kosztów docelowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: