Object structure
Title:

Wykorzystanie koncepcji TQM w doskonaleniu controllingu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Use of TQM Concept to Improve Processes and Products of Controlling

Creator:

Nowosielski, Krzysztof

Subject and Keywords:

doskonalenie controllingu ; narzędzia zarządzania jakością

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 423-434

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę wykorzystania koncepcji zarządzania jakością w procesie doskonalenia controllingu w przedsiębiorstwie. Przybliżono przesłanki jego doskonalenia oraz istotę systemów zarządzania jakością. Zaproponowano także adaptację szczegółowych zasad koncepcji TQM na potrzeby doskonalenia controllingu oraz niektórych metod i technik zarządzania jakością z uwzględnieniem specyfiki.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: